Andromed.nl gebruikt cookies om de functionaliteit van de website te verbeteren. Ook gebruiken we cookies van Facebook en Twitter om sociale media integratie op onze website mogelijk te maken. Meer informatie over ons cookiebeleid vindt u hier.

Disclaimer

Algemene disclaimer

Andromed B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de informatie op de website. Andromed B.V. behoudt zich dan ook het recht voor tekst en vorm van door derden aangeboden informatie naar redelijkheid en billijkheid te wijzigen. Indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie strijdig is met de Nederlandse Wet- en Regelgeving alsmede de belangen van internetgebruikers in zijn algemeenheid en die van Andromed B.V. in het bijzonder, behoudt Andromed B.V. zich het recht voor dergelijke strijdige informatie zonder opgave van redenen te weigeren en/of te verwijderen van haar systemen.

Andromed B.V. is op geen enkele wijze aansprakelijk voor welke directe of indirecte schade, hoe dan ook ontstaan, hetgeen verlies van data, gegevens of derving van inkomsten tot gevolg heeft, door gebruik van informatie welke op de website van Andromed B.V. beschikbaar is. Wijzigingen en type-/printfouten voorbehouden. Aan de inhoud van de pagina’s kunnen geen rechten ontleend worden.

E-mail disclaimer

Dit e-mailbericht is slechts bestemd voor de (rechts-) persoon aan wie het is gericht en kan informatie bevatten die persoonlijk of vertrouwelijk is en niet openbaar mag worden gemaakt krachtens wet- of regelgeving of overeenkomst. Indien een ander dan geadresseerde dit e-mailbericht ontvangt of anderszins in handen krijgt is hij niet gerechtigd tot kennisneming, verspreiding, openbaar maken of vermenigvuldiging daarvan. Hij wordt verzocht onmiddellijk Andro Medical Research B.V., vestiging Rotterdam telefonisch (telefoon: +31(0)10 31 00 630) op de hoogte te stellen en het e-mailbericht te vernietigen. Andro Medical Research B.V. staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Dit emailbericht brengt geen enkele contractuele gebondenheid voor Andro Medical Research B.V. tot stand.

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Stel een vraag

Onze medewerkers beantwoorden graag uw vragen. Stel uw vraag via onderstaand formulier.

×