Andromed.nl gebruikt cookies om de functionaliteit van de website te verbeteren. Ook gebruiken we cookies van Facebook en Twitter om sociale media integratie op onze website mogelijk te maken. Meer informatie over ons cookiebeleid vindt u hier.

Hoge bloeddruk

Naast een verhoogd cholesterol is ook een te hoge bloeddruk een zeer belangrijke risicofactor voor de ontwikkeling van hart- en vaatziekten. Daarom is het noodzakelijk om een hoge bloeddruk te bestrijden. Er zijn al veel geneesmiddelen tegen een te hoge bloeddruk en vaak is behandeling met één middel niet genoeg om het risico op hart- en vaatziekten voldoende te verminderen. Een combinatie van geneesmiddelen is dus vaak noodzakelijk voor een optimale behandeling.

Orgaanschade

Een te hoge bloeddruk kan naast hart- en vaatziekten ook schade aan de organen veroorzaken. Het is dan ook belangrijk te letten op aanwijzingen die op dergelijke orgaanschade duiden. Enkele voorbeelden zijn:

– Nierschade: een hoge bloeddruk kan de bloedvaatjes in de nier stukmaken waardoor nierschade ontstaat. Er kan lekkage van eiwit optreden, wat albuminurie wordt genoemd. Om te zien of er eiwitlekkage is, wordt er in de urine naar het eiwitgehalte gekeken. Ook kan een hoge bloeddruk op den duur de filterfunctie van de nier aantasten. Dit wordt dan nierinsufficiëntie genoemd.

– Hartspierschade: het hart is in feite een holle spier. Als een spier meer arbeid moet leveren, kan deze groter worden. Zo is het mogelijk dat de hartspier op den duur groter wordt wanneer deze continu tegen een te hoge bloeddruk in moet pompen. Deze vergrote hartspier kan uiteindelijk leiden tot een verminderde knijpkracht, wat ook wel hartfalen wordt genoemd.

– Hersenschade: ook kan een te hoge bloeddruk schade aan de bloedvaten van de hersenen veroorzaken, waardoor TIA’s, beroertes (CVA’s) of hersenbloedingen zouden kunnen ontstaan. Ook een bepaalde vorm van dementie kan door een te hoge bloeddruk worden veroorzaakt. Daarnaast zou de functie van de hersenen door een te hoge bloeddruk op den duur achteruit kunnen gaan.

– Oogschade: ook de bloedvaten in de ogen zouden door een te hoge bloeddruk schade kunnen oplopen. Dit wordt retinopathie genoemd.

Kortom, het is van groot belang om de schade veroorzaakt door een hoge bloeddruk zoveel mogelijk te beperken door de bloeddruk voldoende te verlagen. Veranderingen in de leefstijl, zoals verminderde zoutinname en meer beweging zijn vaak onvoldoende effectief en voor een optimale behandeling van de hoge bloeddruk zijn combinaties van medicijnen vaak noodzakelijk.

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Stel een vraag

Onze medewerkers beantwoorden graag uw vragen. Stel uw vraag via onderstaand formulier.

×