Andromed.nl gebruikt cookies om de functionaliteit van de website te verbeteren. Ook gebruiken we cookies van Facebook en Twitter om sociale media integratie op onze website mogelijk te maken. Meer informatie over ons cookiebeleid vindt u hier.

Hoe zijn mijn gegevens tijdens en na het onderzoek beschermd?

Hebben anderen ook nog inzage in mijn medische gegevens? En hoe zit dat na het onderzoek? Worden mijn gegevens dan nog heel lang bewaard?

Antwoord vanuit Andromed

De uitkomsten van het onderzoek worden altijd ‘gepseudonimiseerd’, dit wil zeggen dat de opdrachtgever van het onderzoek wel uw ‘uitslagen’ krijgt, maar niet de persoonsgegevens die daarbij horen. De betrokken onderzoekers van Andromed en personeel van toezichthouders, zoals de Inspectie voor de Volksgezondheid hebben wèl inzage in uw medisch dossier.

Het spreekt voor zich dat deze wel gebonden zijn aan geheimhoudingsplicht.

Na het afsluiten van het onderzoek, worden de gegevens 15 jaar in het archief bewaard, één en ander uiteraard conform wetgeving. Daarna worden alle onderzoeken-, en persoonsgegevens vernietigd.

Uw gegevens  zullen nooit met derden worden gedeeld.

Nog geen reacties.

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Stel een vraag

Onze medewerkers beantwoorden graag uw vragen. Stel uw vraag via onderstaand formulier.

×