Andromed.nl gebruikt cookies om de functionaliteit van de website te verbeteren. Ook gebruiken we cookies van Facebook en Twitter om sociale media integratie op onze website mogelijk te maken. Meer informatie over ons cookiebeleid vindt u hier.

Kan ik stoppen met een onderzoek wanneer ik dat wil?

Zit ik na instemming vast aan deelname aan uw onderzoek(en)? Of kan ik ook tussentijds stoppen?

Antwoord vanuit Andromed

U kunt zich op ieder moment terugtrekken uit het onderzoek. U bent daar ook geen enkele verdere uitleg of verklaring over schuldig. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een verhelderende brochure beschikbaar, waarin veel informatie over medisch wetenschappelijk onderzoek en uw rechten en plichten als deelnemer zijn terug te vinden.

Nog geen reacties.

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Stel een vraag

Onze medewerkers beantwoorden graag uw vragen. Stel uw vraag via onderstaand formulier.

×